ОБЪЯВЛЕНИЕ!

 ХАБАРЛАНДЫРУ

     2019 жылдың 17 мамырында С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің базасында «Қазақстанның Экологиялық Қоры» Қоғамдық қоры «Балалар және қоршаған ортаның ахуалы» жобасы аясында «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» ҰАҚ-ның гранттық қаржыландыруымен, Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің қолдауымен,  «Халықаралық экология академиясы» мекемесінің бірлесе қаржыландыруымен Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары студенттерін, экологиялық ғылыми-өндірістік бірлестіктерді, мемлекеттік құрылымдар, білім беру, медициналық мекеме өкілдерін және басқа да қызығушылық танытқан мекемелерді шақыра отырып «Бүгінгі экологиялық білім. Болашаққа көзқарас» атты жастар конференциясын өткізеді.

     Конференция барысында әрбір адамның қоршаған орта үшін жауапкершілігін арттыруға және халықта экологиялық мәдениетті, экологиялық көзқарас, білім, іскерлік және құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған мәселелер қарастырылады.

         Экологиялық білім беру және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызығушылық танытқан барлық мамандарды шақырамыз.

            Анықтама үшін телефон: +7(7172)-57-43-68, +7 701 398 85 64.

            Почта: kamar1964@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

     17 мая 2019 года на базе Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина Общественный фонд «Экологический Фонд Казахстана» в рамках проекта “Дети и состояние окружающей среды” при грантовом финансировании НАО “Центр поддержки гражданских инициатив” при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, при софинансировании Учреждения «Международная академия экологии» проводит молодежную конференцию «Экологическое образование сегодня. Взгляд в будущее» с привлечением студентов высших учебных заведений РК, экологических НПО, представителей государственных структур, образовательных, медицинских учреждений и других заинтересованных организаций.

        В ходе конференции будут рассмотрены вопросы, направленные на формирование экологических мировоззрений, знаний и умений, ценностных ориентаций, обеспечивающих ответственность каждого за состояние окружающей среды и формирование общей экологической культуры населения.

          Приглашаем всех заинтересованных специалистов в области охраны окружающей среды и экологического образования.

          Телефон для справок: +7(7172)-57-43-68, +7 701 398 85 64.

          Почта: kamar1964@mail.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.